Chat sobre mensajes visuales

Meta: 

Reflexiono a través de un chat, si un mensaje visual es familiar y efectivo

rubrica mensajes visuales 3ro

3° A – Chat: https://padlet.com/mirellarp_techn/3a_chat_healthy

3° B – Chat: https://padlet.com/mirellarp_techn/3B_chat_healthy

3° C – Chat: https://padlet.com/mirellarp_techn/3C_chat_healthy

3° D – Chat: https://es.padlet.com/mirellarp_techn/3D_chat_healthy

 

Anuncios